Azerbaycan – Ermeni ilişkileri ve Dağlık Karabağ Sorunu kitabı raflarda

  • Aralık 26, 2018
  • 0

Dr. Em. Kur. Alb. İbrahim Yıldırım’ın Azerbaycan – Ermeni ilişkileri ve dağlarla kaplı Karabağ meselesi kitabı raflardaki yerini aldı.

Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri ve dağlarla kaplı Karabağ probleminin birbirini tamamlayan dört bölüm seklinde işlendiği kitapta ağırlık “Azerbaycan-Ermeni probleminin tarihî süreci” üzerindedir. Zbigniew Brzezinski’nin hatri sayilir büyüklükte Satranç Tahtası, Howkins’in Medeniyetler Çatışması isimli eserlerinde bölgeye verdiği önem kitapta bu yapıtlar ışığında vurgulanarak, başta AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ve Rusya olmak üzere, su ve İran’ın bölgeye baz alinarak politikaları enerji güvenliği bağlamında ele alınıyor. Kitapta, ülkemiz ve Kafkasya başlığı altında bölgenin ülkemiz açısından ehemmiyeti vurgulanarak, Azerbaycan’ın coğrafi, siyasi, idari, ahenk gösteren ücret yapısı ele alınmış, dahil ve dış politikası ile aza olduğu beynelmilel kuruluşlara yer verilmiştir. Azerbaycan ekonomisini ayakta tutan başta yakit ve doğalgaz bağlamında Hazar’ın statüsü ele alınarak incelemesi yapılan kitapta Karabağ probleminin alana çıkmasında başka devletlerin rolü alana konmuştur. Kitabın nihayet bölümünde ise Ermenistan, Ermeni Milliyetçiliği, SSCB döneminde Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri ve Karabağ meselesi Azerbaycan toprak bütünlüğü bağlamında ele alınarak incelenmiştir. dağlarla kaplı Karabağ meselesi bağlamında Ayrı olarak boru hatları ile Rusya, ABD, AB, Almanya, Fransa, İngiltere, İran ve Türkiye’nin konuya bakışları ile beynelmilel örgütlerin konuya yaklaşımları ele alınmıştır.
Kitapta, Karabağ’ın hakikat tek Türk yurdu olduğu, Azerbaycan olayları ve dağlarla kaplı Karabağ probleminde kuvvetli tek Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın iş birliğinden kaygı duyan Rusya’nın yönlendirmesi ile çözümün engellendiği ve Karabağ probleminin analiz etmesi hâlinde, cenup Kafkasya kisminda refahın sağlanacağı, bu kapsamda Türkiye’nin en hatri sayilir büyüklükte kazancı sağlayacağı tezi ileri sürülmüştür.

önceki haber «
sonraki haber »

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir